در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در بهمن ماه 97

  تا پایان بهمن ماه سال 97، در مجموع 711 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 497 نفر اعضاء فعال و 214 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

   

   

   

  تا پایان بهمن ماه سال 97، در مجموع 711 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 497 نفر اعضاء فعال و 214 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 60.707.365 ریال می باشد. در طول بهمن ماه 97 در مجموع 1.058.767.969 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.700.000.000 ریال در قالب 16 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.667.955.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 97 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 97

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  17.781.612.750

  1.174.629.001

  30.171.560.673

  27.388.300.000

  15.056.915.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  25.301.150.000

  6.072.190.000

  2.310.720.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  32.568.924.674

  2.397.364.001

  30.171.560.673

  57.353.720.000

  32.052.570.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  25.301.150.000

  6.437.251.795

  2.675.781.795

  3.761.470.000