در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مهرماه 97

  گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در مهرماه 97

  تا پایان مهرماه سال 97، در مجموع 673 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 468 نفر اعضاء فعال و 205 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

   

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 56.556.113 ریال می باشد. در طول مهرماه 97 در مجموع 537.786.000 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 1.727.000.000 ریال در قالب 14 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.304.700.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

   

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 97 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

   

   

   

   

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

  سال97

  13.610.089.281

  706.405.001

  26.468.261.204

  16.567.300.000

  7.878.120.000

  21.658.945.000

  5.508.890.000

  1.314.720.000

  -

  کل  

  28.397.401.205

  1.929.140.001

  26.468.261.204

  46.532.720.000

  24.873.775.000

  21.658.945.000

  5.873.951.795

  1.679.781.795

  4.194.170.000