در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در اردیبهشت ماه 98

  تا پایان اردیبهشت ماه سال 98، در مجموع 749 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 491 نفر اعضاء فعال و 258 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

   

   

   

  تا پایان اردیبهشت ماه سال 98، در مجموع 749 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 491 نفر اعضاء فعال و 258 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 64.865.997 ریال می باشد. در طول اردیبهشت ماه 98 در مجموع 607.792.000 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.334.000.000 ریال در قالب 12 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.803.105.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  1.476.476.000

  658.680.250

  31.849.204.954

  3.397.000.000

  3.159.550.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  26.940.660.000

  0

  464.110.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  34.998.049.205

  3.148.844.251

  31.849.204.954

  63.985.720.000

  37.045.060.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  26.940.660.000

  6.597.251.795

  3.392.021.795

  3.205.230.000